Spausdinti

Skundų nagrinėjimas

Jei turite skundų dėl UAB “Novus Asset Management” (toliau Valdymo įmonė) teikiamų paslaugų, prašome kreiptis:
 
•       asmeniškai atvykę į Valdymo įmonę adresu Tilto g. 35/4, Vilnius (darbo laikas 9:00 – 17:00).
•       paštu, adresu Tilto g. 35/4, 01101 Vilnius
•       elektroniniu paštu info@novusam.lt . Elektroniniu paštu siųskite pasirašytas skenuotas skundų kopijas arba elektroniniu parašu pasirašytus skundus.
     
Skunde prašome pateikti šią informaciją:
 
•       skundą pateikusio asmens vardą pavardę, asmens kodą / įmonės pavadinimą, įmonės kodą, atstovo vardą, pavardę ir asmens kodą;
•       skundo datą;
•       prašome aiškiai išdėstyti skundo esmę;
•       dokumentus, galinčius turėti įtakos skundo nagrinėjimui;
•       skundas turi būti patvirtintas skundą pateikusio asmens parašu;
•       kontaktinę informaciją - korespondencijos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą;
 
Terminas, per kurį bus išnagrinėtas skundas:
 
•       skundas bus išnagrinėtas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo skundo gavimo dienos. Jeigu per 30 dienų terminą dėl objektyvių priežasčių skundo išnagrinėti nepavyksta, Valdymo įmonė informuos Jus nurodydama vėlavimo aplinkybes bei nurodys iki kada bus išnagrinėtas skundas ir pateiktas atsakymas;
 
Kur kreiptis, jei Jūsų netenkina Valdymo įmonės atsakymas į Jūsų skundą:
 
•       Jeigu Valdymo įmonė pateikia netenkinančias išvadas Jūsų skundo atžvilgiu, Jūs turite teisę kreiptis į kompetetingas Valdymo įmonės veiklą prižiūrinčias institucijas;
•       Nuo 2012 m. sausio 2 d. Lietuvos Bankas ne teismo tvarka nagrinėja skundus ir sprendžia vartotojų bei finansų įstaigų ginčus, kuriuos anksčiau sprendė Vertybinių popierių komisija bei Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba;
 
Daugiau informacijos rasite Lietuvos banko interneto svetainėje www.lb.lt
Skundų nagrinėjimo taisyklės