Spausdinti

Novus Global Macro Fund

Pavadinimas Data Vieneto kaina, EUR Grynoji aktyvų vertė, EUR Pokytis nuo sukūrimo % 2 metų pokytis, % 1 metų pokytis, % Pokytis nuo metų pradžios, % 3 mėnesių pokytis, % Mėnesio pokytis, %
Novus Global Macro Fund
2019-03-29
79.2615
320,892.67
-20.74
-
-7.94
9.25
9.25
-2.14

Subfondo aprašymas

Fondo tikslas yra vidutiniu bei ilguoju laikotarpiu uždirbti teigiamą grąžą, nepriklausomai nuo bendros rinkų krypties ar ekonominio ciklo fazės, investuojant į skirtingas turto klases bei aktyviai keičiant portfelio sudėtį siekiant išnaudoti trumpos ir vidutinės trukmės rinkos pokyčius.

Fondo strategija paremta Pasaulio makroekonominiais ciklais ir fondas gali investuoti tiek į akcijas, obligacijas ar žaliavas, tiek į valiutas ar palūkanų normų skirtumus. Strategijos pagrindas yra prielaida, kad turto klasių ar atskirų turto vienetų kainos keičiasi ir turi kryptį priklausomai nuo makroekonomių pokyčių ar krypčių. Fondo valdytojai analizuoja, vertina ir prognozuoja makroekonominius pokyčius bei jų įtaką atskirų turto klasių kainoms.

Siekiant sumažinti investicijų riziką stengiamės apjungti kiek įmanoma labiau skirtingų investicijų srautų, na o siekiant padidinti grąžą – investicijos gali būti koncentruojamos geriausią teigiamą rizikos ir grąžos santykį turinčiose turto klasėse, sektoriuose ar atskirose pozicijose. Fondas gali stengtis uždirbti tiek iš finansinių priemonių vertės kilimo, tiek iš  finansinių priemonių vertės kritimo. Didžioji dalis fondo investicijų bus nukreipta į JAV, Vakarų, Rytų bei Šiaurės Europos regionus. Taip pat dalis lėšų gali būti investuota į besivystančias rinkas.