Prioritetai

Pokytį kuriame
priimdami tvarius
sprendimus

Tvarus investavimas

Dalį valdomo kapitalo skiriame projektams, kurie atitinka benduomenių poreikius ir skatina socialinius tikslus.

Etiškas verslas

Fondų veiklą vykdome skaidriai ir sąžiningai, bendradarbiaudami su vietiniais ir tarptautiniais partneriais. Investicijas atliekame laikydamiesi aukštų etikos standartų.

Žmonių gerovė

Rūpinamės, kad mūsų darbuotojai jaustųsi visapusiškai gerai.
Nuolat investuojame į mokymąsi ir remiame savo darbuotojų profesinį tobulėjimą.

Ypatingas dėmesys socialinei atsakomybei

Suteikėme finansavimą vaikų reabilitacijos centro plėtrai, „co-living“ ir „co-working“ erdvėms, komercinių objektų plėtrai rečiau apgyvendintose vietovėse ir panašiems projektams.

Informacija

Dokumentai

  • Su tvarumu susijusios informacijos atskleidimas valdymo įmonės lygmeniu Žiūrėti